Sinch AB (publ): Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Det totala antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882-8908 (”Sinch”), har under december månad ändrats till följd av att 3 187 736 nya aktier har emitterats i en riktad emission till vissa svenska och internationella institutionella investerare.

Efter den riktade emissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Sinch per den 30 december 2020 till 63 173 670. Genom den riktade nyemissionen har Sinchs aktiekapital ökat med 318 773,6 kronor och uppgår per 30 december 2020 därmed till 6 317 367 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations
Sinch AB (publ)
Mobile: +46-722-45 50 55
E-mail: thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 00:19 CET den 31 december 2020.

Bilaga