BTS förvärvar Bates Communications och förstärker därmed sitt erbjudande inom ledarskaps- och teamutveckling

P R E S S R E L E A S E

Stockholm 4 januari 2021

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ.), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har avtalat om förvärv av Bates Communications Inc. med säte i Boston, USA. Bates, som grundades år 2000, hjälper företag att förbättra resultaten genom att bistå dess ledare i arbetet att engagera och inspirera sina organisationer. Med intäkter som överstiger 7 MUSD under 2020 och ett starkt team av 23 erfarna medarbetare, har Bates uppvisat en god affärsmässig förmåga även under Covid-19-pandemins påverkan.

Bates Communications bistår flera av världens ledande företag att implementera sina strategier genom att erbjuda tjänster inom bl.a. C-Suite Advisory, Executive Coaching, Team Performance, Leader Communications, Executive Presence, Leadership Development och Executive Succession and Onboarding, framför allt i USA. Alla dessa tjänster, inklusive lösningar och egenutvecklade verktyg, kommer att förstärka och bredda BTS kunderbjudande.

Bates har en imponerade kundlista inom ett brett spektrum av branscher såsom finansiella tjänster och försäkring, teknologi, hälsovård och läkemedel liksom inom detaljhandel och konsumentvaror. Kundbasen har endast begränsad överlappning med BTS.

Bates erfarna medarbetare tillför kompletterande och efterfrågade kompetenser till BTS. Medarbetarna har en bakgrund och lång erfarenhet från bl.a. affärsmannaskap, strategi, kommunikation och ledarskapspsykologi.

Genom samgåendet med BTS kommer Bates att kunna erbjuda sina kunder BTS hela tjänsteportfölj, bl.a. inom Leadership, Change & Transformation och Sales Enablement, samtidigt som BTS kan tillhandahålla ett utökat tjänsteutbud med god potential till sina kunder, såväl i USA som globalt.

"2020 blev en tydlig påminnelse om vikten av exekutivt ledarskap. Bates tillför expertis i att hjälpa företagsledare att kommunicera tydligt, kraftfullt och förtroendeingivande. Det möjliggör för organisationer att vidareutveckla sina strategier, påskynda implementering och skapa en tillitsbaserad företagskultur. Bates unika kompetenser inom ledares kommunikation och närvaro förstärker därmed på ett tydligt sätt BTS erbjudande inom ledarskapsutveckling”, säger Henrik Ekelund, grundare och koncernchef för BTS.

Bates Communications kommer att integreras med BTS USA Inc. som ”BTS Boston”, vilket etablerar BTS på den viktiga marknaden i nordöstra USA. Bates kommer att tillföra viktig kompetens inom Executive & Team Development.

"Vi ser en stor efterfrågan hos företagsledare och deras ledningsgrupper för stöd i deras fortlöpande implementering av strategier. Bates tillför lång erfarenhet och fördjupad kompetens att hjälpa företagsledningar med dessa utmaningar”, säger Jessica Parisi, VD för BTS USA.

Bates Communications grundare, Suzanne Bates och övriga personer i företagets ledningsgrupp har överenskommit att stanna kvar under minst tre år inom BTS för att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling.

"Vi ser fram mot att bli en del av BTS-familjen. Våra organisationer delar samma grundläggande värderingar och har likartad entreprenörskultur. BTS globala närvaro, dess tjänster och erfarenheter kommer att vara till stor nytta för våra kunder och anställda”, säger Suzanne Bates. "Bates tjänster inom ledarskaps- och teamutveckling och kommunikation är ett perfekt komplement till BTS och vi är entusiastiska inför möjligheten att fortsätta utveckla nya lösningar när vi börjar arbeta med våra kunders utmaningar tillsammans,” tillägger Suzanne Bates.

Förvärvet av Bates omfattar en initial kontant ersättning. Därtill kommer en nyemission av BTS-aktier om upp till 1 MUSD. Ytterligare tilläggsköpeskillingar kommer att utbetalas under 2021-2024, förutsatt att den förvärvade verksamheten uppfyller specifika mål för 2020-2023. Förvärvet slutförs så snart som avslutande formaliteter har genomförts, vilket förväntas ske under den kommande veckan.

BTS strategi för förvärv syftar till att skapa en bredare bas för framtida organisk tillväxt samtidigt som bolaget aktivt bidrar till konsolidering i en starkt fragmenterad marknad. Genom sina förvärv strävar BTS också efter att bredda sin kundbas och sina erbjudanden genom att introducera nya och innovativa tjänster baserade på de senaste digitala teknologierna.


För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Ekelund
CEO and founder
BTS Group AB (publ.)
+46-8-587 070 00

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ.)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02
0708-78 80 19


Om BTS Group AB (publ.)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm. BTS har cirka 850 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. I över 30 år har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB , Chevron , Coca-Cola , Ericsson, EY, Hewlett Packard , Mercado Libre, Salesforce.com , SAP , and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga