ZetaDisplay: Finland har tecknat ett ramavtal värt 3 MSEK

Sverige, 2017-12-08 14:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

ZetaDisplay Finland Oy, en del av ZetaDisplay Group, har tecknat ett ramavtal för leverans av Digital Signage till en livsmedelsproducent med ett antal egna varumärken. Kunden syftar till att använda digitala signage i livsmedelsbutiker för kommunikation till konsumenter. Målet är att placera lösningen i upp till 300 platser under den kommande treårsperioden.

ZetaDisplay uppskattar värdet till cirka 3 MSEK över en treårsperiod. Installationer har påbörjats.

ZetaDisplay är en ledande leverantör till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen. Bolaget har fler än ca 130 anställda och har försäljningskontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland.

 

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail:
leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 8 december 2017 kl 14.10.

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan den 4 december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, med kortnamnet ZETA. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com.

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.