Substansvärdet per den 31 december 2020

Den 31 december 2020 var substansvärdet 279 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 december 2020 var 265,50 kronor för A-aktien och 274,20 kronor för C-aktien.


Stockholm den 7 januari 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 7 januari 2021, kl. 14:00.

Bilaga