Ändring i Aktias ledningsgrupp

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
8.1.2021 kl. 9.00

Ändring i Aktias ledningsgrupp

Juha Volotinen, direktör med ansvar för Aktias dataförvaltning (Chief Information Officer), har meddelat att han avgår från Aktias tjänst. Han frånträder i mars 2021. Volotinen har arbetat i Aktia sedan 2010 och har varit medlem i ledningsgruppen från och med 2017.

”Juha Volotinen har haft en betydande roll i utvecklingen av Aktias dataförvaltning under åren som gått. Jag vill tacka Juha för hans långvariga och målmedvetna arbete för Aktias bästa och jag önskar honom välgång i fortsättningen”, säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

Aktia startar omedelbart en process för att rekrytera en efterträdare.

Aktia Bank Abp

För ytterligare information:
Mikko Ayub, verkställande direktör, +358 10 247 6250

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com