Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Johan Lahiri

Pressmeddelande
12 januari 2021, 08:45

Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Johan Lahiri

Sdiptech är en teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Affärsområdet Special Infrastructure Solutions (SIS) innefattar de tre undersegmenten Air & Climate Control, Safety & Security och Transportation. Sedan 2019 har Sdiptech förvärvat sex bolag inom SIS som idag har 13 enheter. Nu rekryteras Johan Lahiri som Business Unit Manager för att stärka upp det växande affärsområdet.

Johan Lahiri kommer senast från Seco Tools där han har arbetat sedan 2007 i ett antal olika befattningar i Sverige, Indien och Holland, bland annat som ansvarig för M&A samt som Global Produktlinjechef. Johan kommer att jobba nära befintliga bolag i affärsområdet samt att fokusera på nya förvärv.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna Johan till Sdiptech. Den underliggande marknaden för våra undersegment inom Special Infrastructure Solutions befinner sig alla i en stark uppåtgående trend där behovet av nischade tekniska produkter och tjänster ökar. Johan har en gedigen erfarenhet av ledning och styrning samt inom förvärv. Hans kompetens kommer vara mycket värdefull för oss”, säger Anders Mattson, Business Area Manager för SIS på Sdiptech.

”Sdiptech affärsmodell är väl beprövad men deras interna förvärvsteam och fokus på hållbara nischbolag inom infrastruktur gör dem extra intressanta. Under de senaste åren har företaget vuxit starkt på marknaden och jag ser väldigt mycket fram emot att få vara med och utveckla Sdiptech och affärsområdet ytterligare”, säger Johan Lahiri.

Johan börjar på Sdiptech i januari 2021 och målsättningen för affärsområdet är att långsiktigt växa genom såväl organisk tillväxt samt fortsatta förvärv på Sdiptechs fokusmarknader i Västeuropa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 januari 2020, kl 08:45.

 

Bilaga