Oasmia har erhållit marknadsgodkännande för Paclical® i Kazakstan

Uppsala, 2017-12-11 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM), har erhållit försäljnings- och marknadsföringstillstånd för Paclical i Kazakstan. Paclical är det första helt vattenlösliga cancerläkemedlet med paklitaxel som blivit godkänt för försäljning. Paclical kommer att säljas genom Hetero Group och planeras att lanseras under första halvåret 2018.

Paclical, som har namnet Apealea i Europa, är en ny formulering av paklitaxel baserad på Oasmias patenterade XR17 teknologi och blev godkänd för behandling av äggstockscancer. XR17 är icke-toxiskt och bildar vattenlösliga nanopartiklar tillsammans med paklitaxel.

“Samarbetet med Hetero Group, som inleddes tidigare i år, växer enligt plan genom detta godkännande,” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande på Oasmia Pharmaceutical. “Vi är glada att expandera till Kazakstan, där vi är övertygade om att man kommer att dra fördelar av de högkvalitativa behandlingar som nu kommer erbjudas läkare och patienter. Vi ser fram emot Hetero’s arbete i regionen men än mer angeläget är att Paclical kan göra skillnad för patienter och deras familjer.”

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

         För mer information:
         Julian Aleksov, Arbetande Styrelseordförande
         Tel: +46 18 50 54 40
         E-mail: julian.aleksov@oasmia.com