Positiva preliminära data från Acarixs undersökande hjärtsviktstudie SEISMO

                                                                                                        

Pressmeddelande

Malmö, 13 januari 2021

Positiva preliminära data från Acarixs undersökande hjärtsviktstudie SEISMO

Acarix AB (publ) meddelade idag positiva preliminära data från den undersökande SEISMO-studien som görs med modifierade CADScor®System för en potentiell hjärtsviktstillämpning.

SEISMO-studien inleddes i juni 2018 för att utvärdera möjligheten att utveckla en algoritm som kan skilja patienter som hänvisas med misstankar om hjärtsvikt. Studien, med totalt 199 patienter på två platser i Danmark, inkluderade den sista patienten 2020.

"Att slutföra inkluderingen i den undersökande hjärtsviktstudien var en stor milstolpe för alla inblandade. Dessa nya data ser lovande ut för att tidigt kunna utesluta hjärtsvikt och kommer att vara viktiga för alla drabbade patienter som idag väntar alltför länge på en slutlig diagnos. Dessa preliminära data kan motivera en uppföljningsstudie för att konsolidera resultaten och få mer data för algoritmutveckling”, säger professor Peter Søgaard, läkare och huvudprövare.

SEISMO-studien visade en låg förekomst av hjärtsvikt hos patienter som hänvisats till utvärdering av hjärtsvikt på en poliklinik, vilket gör en pålitlig och snabb uteslutningsmetod mycket relevant.

"Hjärtsvikt drabbar mer än 60 miljoner människor världen över, och med en teknik som kan hjälpa till att förenkla diagnosvägen, minska väntetiden och komplexiteten för patienterna och samtidigt minska kostnaderna är det värt att fortsätta utredningen.", säger Per Persson, vd för Acarix.

I SEISMO-studien användes modifierade CADScor®System för att erhålla ytterligare seismokardiografiska data. Resultaten från den slutliga analysen av studiedata förväntas lämnas för publicering under andra kvartalet 2021. 

”Med dessa lovande - men ändå tidiga - resultat från studiepopulationen är detta ytterligare en viktig milstolpe i vårt värdeskapande. Under de senaste kvartalen har vi kunnat visa betydande framsteg med våra viktigaste mål, inklusive data från verklig användning (1070 patienter), den slutförda rekryteringen av DAN-Nicad II-studien, erkännandet från både de amerikanska och tyska myndigheterna för akustiska metoder som en innovation som kräver sitt eget segment; och slutligen är godkännandet från amerikanska läkemedelsverket, US Food and Drug Administration (FDA) en enastående prestation i sig”, säger Per Persson.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Redeye AB är bolagets Certified Advisor (+46 (0)8 121 576 90, (certifiedadviser@redeye.se). För mer information besök www.acarix.com.