Korrigering: Ändring i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp:s besittning

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
15.1.2021 kl. 10.00

Korrigering: Ändring i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp:s besittning

Detta meddelande ersätter Aktia Bank Abp:s börsmeddelande från 4.1.2021 kl. 15.00 där det felaktigt angavs att antalet egna aktier i bolagets besittning var 83 893.

Aktia Bank Abp avyttrade 4.1.2021 med stöd av beslut av bolagets styrelse 29 595 Aktia-aktier i bolagets besittning för utbetalning av uppskjutna rater från aktiebelöningsprogrammens förtjänstperioder 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 och övriga belöningsprogram till sammanlagt 21 personer.

Aktia Bank Abp har efter ovannämnda avyttringar 83 777 egna aktier i sin besittning.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com