Hexatronic vinner nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 60 MSEK

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 15 januari 2021

Hexatronic vinner nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 60 MSEK

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har på kort tid slutit flera avtal avseende fiberoptisk sjökabel. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 60 MSEK, vilket avser order från befintliga kunder i Europa.

Leveranserna är planerade att genomföras till största delen under 2022.

Hexatronic erbjuder lösningar inom såväl sjökabel som inom hela den passiva fiberinfrastrukturen, från utformning och produktion till leverans.

“Mycket glädjande att vi får fortsatt förtroende att leverera sjökabel till kunder vi haft under flera år. Tillsammans med de order vi kommunicerade i december har vi nu vunnit order på kort tid uppgående till 175 MSEK, vilket är ett starkt erkännande för vårt breda erbjudande inom sjökabel” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Göteborg 15 januari 2021

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021 kl. 10.00 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga