Saniona har erhållit upfrontbetalning om cirka 2,9 miljoner USD (24,2 miljoner SEK) i samband med förvärvet av Cadent Therapeutics

PRESSMEDDELANDE

25 januari 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännagav idag att Saniona tillförts cirka 2,9 miljoner USD (24,2 miljoner SEK) i upfrontbetalning, till följd av det nu genomförda förvärvet av Cadent Therapeutics av en tredje part. Saniona har en ägarandel om cirka 3 % i Cadent Therapeutics efter Cadents tidigare förvärv av Sanionas avknoppning Ataxion, som bildades för att utnyttja Sanionas expertis inom jonkanaler för behandling av motoriska störningar. Saniona har tidigare, i december 2020, meddelat om det planerade förvärvet samt bolagets ägarandel.

”Saniona har utvecklat en robust, proprietär plattform för upptäckter av nya läkemedel med fokus på jonkanaler – en av ett fåtal vetenskapligt validerade läkemedelsklasser som fortfarande är i huvudsak outnyttjade”, säger Jørgen Drejer, Chief Scientific Officer på Saniona. "Det är glädjande att se att våra jonkanalsprogram skapar värde och den finansiering som Saniona fått från Cadent-transaktionen kommer att göra stor nytta när vi fortsätter att utveckla våra egna interna program för behandling av sällsynta sjukdomar."

I samband med slutförandet av transaktionen har Saniona tillförts en upfrontbetalning om cirka 2,9 miljoner USD (24,2 miljoner SEK), detta efter den företrädesrätt som andra aktieslag haft i transaktionen samt transaktionens struktur och villkor. Saniona kan komma att erhålla ytterligare ersättning när framtida milstolpar uppnås. I samband med Sanionas befintliga licensavtal med Cadent har Saniona rätt till royalty på alla eventuella produkter som utvecklas och kommersialiseras ur det SK-jonkanalsprogram (kalciumaktiverade kaliumjonkanaler med låg konduktan) som låg till grund för bildandet av Ataxion, inklusive CAD-1883, en first-in-class selektiv positiv allosterisk modulator för SK-kanaler som Cadent har avancerat till kliniska Fas 2-studier och som har potential inom motoriska störningar. 

Saniona har haft en pionjärsroll inom jonkanalsområdet sedan företaget grundades 2011 och flera av medlemmarna i Sanionas vetenskapliga team har arbetat inom området i över 20 års tid. Sedan start har Saniona utlicensierat och avknoppat flera jonkanalsprogram. Ataxion grundades 2013 av Saniona och Atlas Venture Inc. i syfte att utveckla Sanionas forskning på SK-jonkanaler inom motoriska störningar. År 2017 köptes Ataxion upp av Luc Therapeutics, som sedermera bytte namn till Cadent Therapeutics.

För mer information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 januari 2021 kl. 14:00 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över.  Bolagets huvudkandidat, Tesomet, befinner sig i klinisk mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Saniona har även en bred pipeline baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. Saniona avser att utveckla och kommersialisera sina produkter inom sällsynta sjukdomar internt. Andra program har utlicensierats, vilket kan tillföra ytterligare intäkter i framtiden. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga