Mandalay Resources Corporation meddelar de senaste borrningsresultaten för Youle-fyndigheten vid Costerfield med viktiga punkter för utvidgningen på djupet av höghaltigt guld

TORONTO, Jan. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Företaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering av utvidgningen av Youle-projektet vid Costerfield, med särskilt fokus på avgränsningen av det tidigare rapporterade södra området, samt upptäckten av en ny höghaltig utökning mot den Youles norra trend.

Youle borrningshöjdpunkter

Borrhål skapar en lateral länk från nuvarande brytningsområde till det tidigare rapporterade södra området (fig. 4):

  • 264,1 g/t guld och 19,7 % antimon över en sann bredd på 0,23 m i BC162; och
  • 94,7 g/t guld och 16,4 % antimon över en sann bredd på 0,05 m i BC158.

Nya höghaltiga resultat norr om Youle mot djupet:

  • 345,1 g/t guld och 19,7 % antimon över en sann bredd på 0,11 m i BC166W1;
  • 316,1 g/t guld och 0,1 % antimon över en sann bredd på 0,22 m i BC167; samt
  • 142,0 g/t guld och 0,0 % antimon över en sann bredd på 0,07 m i BC157.

Anm.: Signifikanta kompositer för borrning anges i tabell 1 och 2 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President and Chief Executive Officer noterade, ”Vi känner ökad tillförsikt över utvecklingen och bekräftelsen av det nyligen upptäckta höghaltiga guldet i södra området som rapporterades i oktober 2020. Nyligen borrade förekomster som utgör en länk till det nuvarande brytningsområdet, uppvisar tydliga indikationer på att det höghaltiga guld som nu bryts kommer att fortsätta genom denna zon.”

Dominic Duffy fortsatte, ”En serie hål norrut ger fog för en höghaltig utvidgning nedåt i de norra delarna av Youle, och utgör ett tydligt mål för ytterligare fokuserad prospektering och ska troligen innebära ytterligare tillväxt av Costerfield-gruvan.”

Dominic Duffy sammanfattade ”Costerfields prospekteringsprognos för 2021 med kostnader på 6,2 miljoner USD är anläggningens högsta budget hittills eftersom teamet förväntar sig kunna följa upp på de nyligen nådda framgångarna vid Youle och även regionalt. Avgörande för Costerfields tillväxt är att innevarande års prospekteringsprogram fokuserar på mål under de nuvarande och tidigare fyndigheterna.”

Resultat av utvidgningsborrning vid Youle

Nyligen utförd borrning har fokuserat på att avgränsa den södra höghaltiga zonen samt att undersöka den norra nedåtgående utvidgningen av Youle. Den södra borrningen uppvisade strukturell kontinuitet av ådringen under det södra höghaltiga området, men dessa förekomster (BC159 och BC165) hade inte den ovan angivna guldfördelningen. Borrning över guldområdet bekräftar ett guldinnehåll som fortsätter med registrerade komposithalter på 264 g/t guld över 0,23 m (sann bredd) i BC162 och 94,7 g/t guld över 0,05 m (sann bredd) i BC158. Dessa förekomster innehåller också högre halter av antimon tillsammans med guldet, vilket ger ytterligare kunskap om mineraliseringsramarna för Costerfield. Antimonhalter för dessa förekomster anges i tabell 1 och 2 i bilagan till detta dokument.

Fig. 1. Foto på förekomsten vid Youle i BC162.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef2b1545-aa58-4732-953d-f8d6dca39271

Längre norrut bekräftade en serie hål närvaron av malmformation, men kunde inte uppnå högre halter längs den grunda norra utvidgningen med kvartsådring som bara innehåller spår av guld och antimon. Den brantare mineraliseringstrenden visar dock lovande halter i en utvidgning till den nu utvunna ådringen med 345,1 g/t guld över 0,11 m (sann bredd) i BC166W1 och 316,1 g/t guld över 0,22 m (sann bredd i BC167. Skillnaden i mineralisering mellan de norra och södra områdena kopplas till antimon närvarande i BC166W1 och på spårbar nivå i det lägre BC167.

Fig. 2. Foton på förekomsten vid Youle i BC167. 
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46a7651c-ca65-4403-a1ac-8c17edfb1c13

Fig. 3. Förstorade bilder av guldkorn i Youle-ådringen på BC167.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47933ba6-9f10-441d-bb1a-ca770f04331e

Prospekteringsarbetet vid Youle fokuseras nu på djupgående och laterala utvidgningar till denna branta norra fyndighet samt på att täcka ett möjligen förändrat mineraliseringsscenario som kopierar den subvertikala ådringen som finns överst i Youle-fyndigheten.

Youle-miljön upplåst genom hela Costerfield

Nyligen borrade djupa förekomster tillsammans med information från utvinningen under hela 2020 har gett en mer detaljerad förståelse av dynamiken som påverkar bildandet av den berikade Youle-fyndigheten. Det finns starka indikationer på att många av de mineralogiska variationerna vid Youle representerar en djupare placering jämfört med tidigare utvunna malmkroppar utmed den centrala Costerfield-korridoren. Data från produktionsområdena Brunswick, Augusta och Cuffley och borrningsprogrammen har bedömts på nytt och flertalet analoga Youle-mål har identifierats på djup under dessa fyndigheter.

År 2016 hittades ett sådant mål i ett utvidgningsprogram på djupet vid Cuffley. Förekomsten graderades till 11,1 g/t guld och 3,8 % antimon över 2,7 m (nedåtgående) i hål AD146 120 m under Cuffley. Utan den aktuella Youle-kontexten bedömdes inte denna mineralisering vara högprioriterad vid det tillfället. Detta mål, tillsammans med andra i liknande miljöer, utgör huvuddelen av de prospekteringsaktiviteter som planeras för 2021.

Fig. 4. Längdsnitt av Youle som illustrerar platsen för de senaste förekomsterna i Youle-utvidgningen och optimeringen i närheten av nuvarande gruvgångar.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/261500c9-69b3-4ec4-96ee-7018cc836260

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kassaflöde i närtid.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för fyndigheterna vid Youle (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.                                                            

Bilaga

Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle

Drill Hole
ID
From
(m)
To
(m)
Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over min.
1.8m mining width
BC156196.20196.490.290.090.00.00.00.0
BC157150.66150.790.130.07142.00.0142.05.5
BC158149.52149.600.080.0594.716.4111.43.1
BC159178.80178.950.150.080.20.00.20.0
BC160119.66119.880.220.111.31.42.70.2
BC161177.90178.600.700.271.00.01.00.2
BC162134.25134.550.300.23264.019.7284.136.3
BC163238.49238.730.240.060.00.00.10.0
BC164123.54123.640.100.0440.431.472.41.6
BC165121.39121.750.360.290.00.00.00.0
BC166W1128.91129.070.160.11345.019.7365.122.3
BC167140.71141.060.350.22316.00.1316.138.6

Anmärkningar
1.   AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x 

Au price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från april till och med december 2020: Au $/uns = 1 834 Sb $/t = 5 672 Au-utvinning = 91,2 % och Sb-utvinning= 96,6 %

Tabell 2. Kompositer i produktionsoptimeringsborrningen vid Youle

Drill Hole
ID
From
(m)
To
(m)
Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over min.
1.8m mining width
KD71831.2331.480.250.2324.65.029.63.8
KD71941.7342.000.270.1824.311.736.23.6
KD72056.5756.850.280.2012.218.130.63.4

Anmärkningar
1.   AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x 

Au price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från april till och med december 2020: Au $/uns = 1 834 Sb $/t = 5 672 Au-utvinning = 91,2 % och Sb-utvinning= 96,6 %