Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2021

Valberedningen i AB Industrivärden föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Vidare föreslås omval av Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Industrivärdens webbplats (www.industrivarden.se).

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i AB Industrivärden.

Valberedningen består av Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Mats Guldbrand är valberedningens ordförande.

Årsstämman kommer att hållas den 21 april 2021.


Stockholm den 27 januari 2021

AB Industrivärden (publ)


För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Mats Guldbrand, telefon 0768-32 15 15.


Informationen lämnades genom kommunikationschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 27 januari 2021 kl. 15:00 CET.

Bilaga