Aktias ekonomiska prognos: Ekonomin återgår till en tillväxtbana år 2021

Enligt Aktias chefsekonom, Lasse Corin, stimulerarcoronavirusvaccinet och avvecklandet av de restriktiva åtgärderna ekonomin kortvarigt, varefter ekonomin återgår till det normala. I år och nästa år kommer följderna av coronaviruset att synas i antalet konkurser och i en ökad arbetslöshet.

I Aktias ekonomiska prognos förutspår chefsekonom Lasse Corin att bruttonationalprodukten ökar 2,8 procent år 2021 och 2,5 procent år 2022. ”Vi förväntar oss att vaccinet kommer att bli en tydlig, om än kortvarig, vitamininjektion för ekonomin under 2021. Restriktionerna kan avvecklas på sommaren, då omfattningen av vaccinerna snabbt utvidgas”, säger Corin.

De positiva effekterna på ekonomin och marknaden som en följd av avvecklandet av restriktiva åtgärder och är tydliga, men enligt Corin kommer ekonomin att återvända till det normala när man har fått styr på coronaviruset. " Efter pandemin ska man fokusera på de långsiktiga utmaningarna i Finland, såsom till exempel på åldrandet av befolkningen och hållbarheten av den offentliga ekonomin", säger Corin. Exporten kommer att växa något snabbare än importen under 2021 och 2022.

Enligt Corin har konsumtionen också återhämtat sig i god takt redan förra året och förväntas växa med 4,8 procent år 2021 och med 2,2 procent år 2022. ” Efterfrågan på tjänster återhämtar sig ordentligt först när man kommit ordentligt framåt med vaccineringarna och konsumenterna vågar använda tjänsterna i omfattande mån. Massevenemang och resesektorn återhämtar sig långsammast efter recessionen, säger Corin.

Konkurser kan hamna på en finansiell krisnivå

Arbetsmarknaden återhämtar sig långsammare än den övriga ekonomin och särskilt på servicesektorn tar det längre att återhämta sig, men situationen förväntas bli bättre mot slutet av året. Det höga antalet konkursansökningar som är uppdämt för år 2021 väcker oro. Omsättningsindexen för olika branscher indikerar dock att antalet konkurser inte kommer att vara lika stort som man befarat. Under ett normalt år registreras cirka 2 500 konkurser i Finland. Corin uppskattar att antalet konkurser för år 2021 kommer att vara cirka 3 300, vilket är på samma nivå som för år 2009. "Tillväxten är tydlig men fortfarande långt ifrån 1992, då antalet konkurser som registrerades var över 7 000", noterar Corin.

Även om mängden konkurser inte kommer att bli som fruktat, beräknas arbetslösheten öka år 2021, eftersom en del av de arbetare som blir uppsagda under coronakrisen inte kommer att kunna återvända till sitt arbete utan kommer att förbli arbetslösa. "Situationen på den finska arbetsmarknaden kommer att vända till det bättre i slutet av år 2021, men arbetslösheten kommer fortfarande att vara högre 2022 än innan coronaviruset", förutspår Corin.

Mer information:
Lasse Corin, Aktia, chefsekonom, tfn +358 40 8080 635, lasse.corin@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd, generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com

 

Bilaga