Saga Furs Oyj:s bokslutsmaterial är publicerat

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 28.1.2021 kl. 15.30

Saga Furs Oyj:s bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020 omfattande styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt ersättningsrapport har publicerats på finska. Publikationerna finns tillgängliga på bolagets nätsidor på adressen www.sagafurs.com.


SAGA FURS OYJ

Tilläggsinformation: 
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326

www.sagafurs.com


 

Bilagor