Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

Stockholm, 29 januari 2021 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Anoto har ökat med 8 373 333 aktier respektive röster.

Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av den riktade nyemissionen som styrelsen, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 18 maj 2020, beslutade om den 15 december 2020 och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 16 december 2020.

Det totala antalet aktier och röster i Anoto uppgår per den 29 januari 2021 till 185 658 150 aktier respektive röster.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 januari 2021, kl. 13:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga