Immunicum AB (publ) meddelar att Lotta Ferm har utsetts till ny tillförordnad finanschef

Pressmeddelande

1 februari 2021

Immunicum AB (publ) meddelar att Lotta Ferm har utsetts till ny tillförordnad finanschef

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att Lotta Ferm kommer att tillträda rollen som tillförordnad finanschef och ingå i ledningsgruppen med omedelbar verkan. Lotta Ferm efterträder Peter Hein, som kommer att lämna bolaget i slutet av februari. Överlappningen under februari månad skapar förutsättningar för en smidig överlämning.

“Vi går nu snabbt vidare med vår pågående integrationsprocess och vi välkomnar Lotta som har stor erfarenhet från life science- och bioteknikbolag”, säger Sven Rohmann, M.D., Ph.D., vd för Immunicum. ”Vi tackar Peter för hans stöd under Immunicums transaktion och vi ser fram emot Lottas bidrag medan vi bygger en stark grund för vår fortsatta tillväxt”.

Lotta Ferm har nästan 30 års erfarenhet från roller inom finans och ekonomi från en rad företag inklusive senast Doktor24 Healthcare AB och Medivir AB inom hälsovårds- och life science-sektorn. Under de senaste åren har hon varit finansdirektör samt haft ett flertal positioner som chef för finans- och ekonomiavdelningar. Hon har också ansvarat för finans- och redovisningsfunktioner under flera förändringsprocesser i dynamiska och innovativa företag. Hon har examen i företagsekonomi och administration från Högskolan Kristianstad och Växjö universitet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sven Rohmann, MD, Ph.D., vd
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com 

INVESTOR RELATIONS

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51
E-post: ir@immunicum.com 

MEDIA RELATIONS

Eva Mulder och Sophia Hergenhan, Ph.D.
Trophic Communications
Telefon: +49 171 351 2733
E-post: ir@immunicum.com

OM Immunicum AB (publ)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

Bilaga