Sinch AB (publ): Sinch slutför förvärvet av Wavy

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att förvärvet av Wavy, med de två bolagen Movile Internet Móvel S.A. och Wavy Global Holdings BV, har slutförts.

Sinch meddelade att man hade ingått ett bindande avtal att förvärva Wavy i ett pressmeddelande den 26 mars 2020. Transaktionen har därefter godkänts av berörda myndigheter och Wavy kommer nu att sammanföras med verksamheten från TWW, en av Brasiliens största leverantörer av meddelandetjänster, som Sinch förvärvade i slutet av 2019. Sammantaget har Sinch nu över 3 000 kunder i Latinamerika, inklusive många av Brasiliens ledande företag inom bank och finans, utbildning och detaljhandel.  

”Wavy har blivit väldigt framgångsrikt genom sitt fokus på innovation och kundupplevelse. Med Sinch globala storlek blir vi tillsammans unikt positionerade att växa, både i Latinamerika och världen över”, säger Oscar Werner, vd Sinch.

När transaktionen slutförs utökas även Sinch ledningsgrupp. Eduardo Henrique, idag vd för Wavy, tillträder en nyinrättad roll som Chief Business Development Officer och President, Latin America. I rollen kommer han att bygga vidare på Wavys framgångar inom nästa generations meddelandetjänster och accelerera innovationsarbetet tillsammans med Sinchs kunder över hela världen.

Pressmeddelandet från den 26 mars 2020 och relaterade presentationsmaterial finns tillgängliga på investors.sinch.com.

Apportemission

Styrelsen för Sinch har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 15 maj 2020, beslutat om en nyemission av 1 534 582 aktier i Sinch som kommer att emitteras till Movile International Holdings BV som en del av köpeskillingen för aktierna i Wavy. Som vederlag för de 1 534 582 aktierna kommer Sinch att tillskjutas apportegendom till ett uppskattat värde om 290 250 000 brasilianska real.

Emissionen av 1 534 582 aktier kommer att öka Sinchs aktiekapital med 153 458,2 kronor, från 6 317 367,0 kronor till 6 470 825,2 kronor. Antalet aktier och röster kommer att öka från 63 173 670 aktier och röster till 64 708 252 aktier och röster.

De emitterade aktierna är föremål för sedvanliga lock up-arrangemang under en period om 12 månader, och därefter är 50 procent av de emitterade aktierna föremål för sedvanliga lock up-arrangemang under en period om ytterligare 6 månader.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:          +46-722-45 50 55
E-post:        thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 februari 2021 kl. 18:30 CET genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Bilaga