Sinch AB (publ): Sinch avyttrar BSS-produkter för operatörer till eRate

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att Sinchs produkter inom Business Support Systems (BSS) för mobiloperatörer avyttras till eRate, en norgebaserad telekomspecialist med fokus på lösningar inom billing och rating.

Försäljningen följer ett strategiskt beslut att fokusera framåtblickande investeringar kring Sinchs kärnområden. De avyttrade BSS-produkterna och relaterade tjänster nyttjar en fristående teknisk plattform som Sinch erhöll i samband med förvärvet av Caleo Technologies under 2015. Operatörskunder som använder dessa produkter kommer att gynnas av eRates djupa expertis, kompletterande produkterbjudande och större fokus på BSS.

Affären har inte någon materiell finansiell påverkan på Sinchs totala bruttoresultat eller EBITDA, och Sinchs övergripande fokus på digital kundkommunikation, CPaaS (Communications-Platform-as-a-Service) och teknik för mobiloperatörer förblir oförändrat.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations
Sinch AB (publ)
Mobile: +46-722-45 50 55
E-mail: thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021 kl. 18:30 CET.

Bilaga