Cortus Energy levererar syngas till Höganäs AB för första proveldning i värmningsugn

Höganäs AB fick under tisdagen en första provleverans av syngas från Cortus anläggning för förnybar energi i Höganäs. Den gröna energigasen har använts för proveldning i den värmningsugn som konverterats för drift med syngas att ersätta naturgas. Testet har genomförts med bra resultat för båda parter.

Testet är en del i de förberedelser som görs inför kommande mer omfattande leveranser efter den ombyggnad av Cortus anläggning som startar under nästa vecka.  

”Vi har äntligen kunnat provelda syngas producerad på plats i Höganäs i vår värmningsugn och gläds åt att detta första försök fungerade så bra. Vi ser fram emot att starta mer omfattande tester i vår produktion. Syngasen från Cortus är en viktig pusselbit i vårt arbete mot att bli klimatneutrala, säger Magnus Pettersson som är Höganäs ABs projektledare.

”För oss på Cortus är det ett betydande steg framåt att få genomföra en provleverans till Höganäs. Vi kan nu starta vårt ombyggnadsprojekt med insikten att våra syngasleveranser mot Höganäs AB kommer ge avsett resultat. Ett resultat som vi nu vågar hoppas inte är alltför långt borta”, säger Håkan Sigfridsson VD för Cortus Energy. 

”En glädjens dag för oss på Cortus i Höganäs att äntligen få leverera ut syngas till tester hos Höganäs AB, som nu tagit ett litet steg närmare förnybar energiförsörjning på riktigt”, säger Rolf Ljunggren grundare och vVD i Cortus. 

About Höganäs 
Höganäs is the world leader on the market for metal powders with a yearly capacity of 500,000 tons. In close cooperation with customers, Höganäs develops tomorrow's solutions for automotive components, electrical motors, brazing, surface coating, additive manufacturing and sustainable water treatment. Höganäs operates 18 production centres across the globe and has a workforce of 2,400 employees. The turnover for 2019 was 10,343 MSEK. Höganäs, which was founded in 1797, is owned by Lindéngruppen and Wallenberg owned FAM. www.hoganas.com

More information
For more information please contact,
Ulrika Rask-Lindholm, VP Communications
+46 42 33 80 00, ulrika.rask-lindholm@hoganas.com

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 08.45 CET.

Bilaga