Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2020 fattat beslut om förvärv av egna aktier i ett återköpsprogram på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa HMS åtaganden att leverera aktier enligt HMS aktiesparprogram.

Återköpet får inledas den 4 februari 2021 och kommer att förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av HMS.

Förvärv kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2021 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ske av högst 50 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Återköp får inte resultera i att HMS innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till
46 818 868 och HMS innehav uppgår till 154 916 egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01
Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT ). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på hu­vudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga