Aktia och Hypo inleder distributionssamarbete gällande personskydd

Aktia Livförsäkring utvidgar sin distribution av personskydd och inleder ett samarbete med Hypo. Samarbetet inleds i februari, då Hypo börjar sälja Aktia Personskydd. I och med samarbetet fortsätter Aktia Livförsäkring att målmedvetet utöka sin försäljning samt att utvidga sina distributionssamarbeten.    

”Aktias strategiska målsättning är tillväxt särskilt i Finlands växande städer och mot denna bakgrund passar Hypo utmärkt som vår samarbetspartner. Hypo finansierar bostäder i de största tillväxtcentra som är strategiskt viktiga tillväxtområden också för Aktia”, konstaterar Riikka Luukko, verkställande direktör för Aktia Livförsäkring.

Traditionellt sett har finländare en utmaning vad gäller försäkringar: den fasta egendomen försäkras ändamålsenligt men oförväntade ekonomiska vändningar som gäller personrisker, såsom arbetsoförmåga, allvarligt insjuknande eller dödsfall, beaktar man sällan. Å andra sidan har människornas medvetenhet om risker ökat under de senaste åren, särskilt i och med coronapandemin, vilket medförde en tydlig ökning i försäljningen av personskydd förra året.

”Vi ser att det osäkra ekonomiska läget gör det allt viktigare för hushållen att förbereda sig på oväntade förändringar i den egna ekonomin. I och med Aktia-samarbetet får Hypos kunder en möjlighet att säkerställa sin inkomstnivå och till exempel återbetalningen av lån, även i situationer då allt inte går som planerat”, säger Hypos tf bankdirektör Päivi Salo.

Tilläggsinformation
Riikka Luukko, verkställande direktör, Aktia Livförsäkring Ab, e-post: riikka.luukko@aktia.fi
Päivi Salo, tf bankdirektör, Finlands Hypoteksförening, e-post: paivi.salo@hypo.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som skapat förmögenhet och välmående från en generation till en annan redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com

Hypo är det enda riksomfattande kreditinstitutet i Finland som koncentrerar sig på boende. Vi tillhandahåller våra kunder alla nödvändiga lånetjänster inom finansiering av boende: vi beviljar bolån och konsumtionslån med bostadssäkerhet för anskaffningen av ett eget hem samt för byte och renovering av bostad. Av oss får våra kunder alla tjänster utan att byta lönebank eller att koncentrera sina bankärenden. Hypo är en koncern. I centrum för den fungerar Finlands Hypoteksförening, Finlands äldsta privata och riksomfattande kreditinstitut som grundades år 1860. I koncernen ingår även depositionsbanken Finlands Bostadshypobank Ab. Bostadshypobank Ab omfattas av Finlands insättningsgaranti.  Finansinspektionen övervakar all verksamhet i Hypo.