Elanders valberedning föreslår Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen

Elanders AB:s valberedning kommer vid årsstämman 2021 att föreslå Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen.

Eva Elmstedt, född 1960, har en kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap. Hon är idag styrelseordförande i Proact IT Group samt ledamot i styrelserna för Addtech, Arjo, Semcon och Smart Eye. Eva Elmstedt har tidigare haft ledande befattningar på bland annat Nokia Networks, Nokia Siemens Networks, Ericsson, mobiloperatören 3 samt Semcon.

Vidare föreslår valberedningen omval av följande styrelseledamöter;

 • Carl Bennet, ordförande
 • Dan Frohm
 • Erik Gabrielson
 • Cecilia Lager
 • Anne Lenerius
 • Magnus Nilsson
 • Johan Stern
 • Caroline Sundewall

Pam Fredman och Linus Karlsson avböjer omval.

I styrelsen ingår även följande arbetstagarrepresentanter utsedda av Elanders anställda;

 • Martin Schubach
 • Martin Afzelius
 • Johan Lidbrink, suppleant

För ytterligare information var vänlig kontakta valberedningens ordförande Carl Bennet på telefon 031-741 64 00 eller via e-post valberedning@elanders.com.

Bilaga