Senior Investment Director Chris Bischoff lämnar Kinnevik

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) meddelade idag att bolagets Senior Investment Director Chris Bischoff kommer att lämna Kinnevik för en roll som Managing Director på General Catalyst. Chris kommer att fortsätta att representera Kinnevik i ett antal utvalda bolagsstyrelser.

Chris Bischoff började på Kinnevik 2013 och har under sin tid på Kinnevik fokuserat på internationella investeringar. Han har bland annat lett investeringarna inom vår framgångsrika portfölj av hälsovårdsbolag, varit del i att bygga upp ett starkt sektorfokuserat investeringsteam och varit ansvarig för Londonkontoret. Chris kommer att lämna Kinnevik under andra kvartalet, men fortsätta att representera Kinnevik i ett antal utvalda bolagsstyrelser. Kinnevik har samarbetat med General Catalyst i ett antal investeringar, inklusive Livongo och Cityblock, och kommer fortsätta att söka samarbetsmöjligheter i nya affärer inom våra sektorer. 

”Jag vill tacka Chris för hans stora bidrag till Kinneviks värdeskapande, och för att han varit en så bra och värdefull kollega och diskussionspartner. Jag önskar honom all lycka till i hans nya roll och ser fram emot att fortsätta utveckla vår relation med General Catalyst och våra gemensamma portföljbolag”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.  

”Jag är tacksam och stolt över att ha varit en del av Kinneviks spännande och framgångsrika resa mot att bli en ledande europeisk tillväxtinvesterare. Kinnevik är nu i en starkare position än någonsin att fortsätta den resan och jag ser fram emot att hålla nära kontakt i min nya roll”, sade Chris Bischoff.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga