HOYLU AB OFFENTLIGGÖR ANTAL ANVÄNDARE OCH ARR FÖR JANUARI 2021

Stockholm, Sverige, 4 februari 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av januari 2021.
- Antalet totala användare nådde 37 000, en ökning med 12 % från 33 000 i slutet av december 2020.
- Antalet betalande användare ökade till nästan 6 500, en ökning med 17 % från 5 500 i slutet av december 2020.
- ARR, inklusive långfristiga servicekontrakt, nådde MSEK 28,5 per utgången av januari 2021, en ökning med 7% från MSEK 26,7 från och med slutet av december 2020.

"Som SaaS ( Software AG as a Service) företag kommer Hoylu att publicera antalet användare och ARR(årliga återkommande intäkter) varje månad för att förbättra transparensen", säger Stein Revelsby, VD på Hoylu.

Rapporten för januari 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på på bolagets hemsida:
(https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/).

För mer information kontakta:
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 februari 2021 kl 08:30 CET.

Bilaga