Sparbanken Syd ingår avsiktsförklaring med Borgo AB samt IISÅ Holdco AB

Sparbanken Syd har den 5 februari ingått en avsiktsförklaring (ett Letter of intent) med Borgo AB samt IISÅ Holdco AB med målsättningen att inleda ett samarbete, som innefattar finansiering av bankens befintliga bolånestock samt distribution av framtida bolån. Med Borgo AB och IISÅ Holdco AB som samarbetspartner kommer Sparbanken Syd att kunna erbjuda en konkurrenskraftig och hållbar produkt till sina kunder.

Borgo AB, IISÅ Holdco AB samt Sparbanken Syd ser fram emot det kommande samarbetet.

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:
Emma Lefdal, Kommunikationschef, Sparbanken Syd
Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@sparbankensyd.se

Gustav Berggren, VD, Borgo AB
Tel: 010-525 25 00, gustav.berggren@borgogroup.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari, klockan 13.00.

Om Sparbanken Syd:
Sparbanken Syd är landets äldsta och Sveriges enda självständiga sparbank. Istället för ägare har vi huvudmän utan utdelningskrav. Därför kan vi återinvestera vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi inspirerar och coachar människor till en god ekonomihälsa genom ett brett erbjudande av finansiella tjänster, som tillhandahålls av professionella och engagerade rådgivare. Vi är 160 medarbetare på tio kontor runt om i Skåne. År 2019 var vår affärsvolym 37 miljarder SEK.

Om Borgo AB och IISÅ Holdco AB:
I september 2019 ingick Borgo AB ett partnerskap med ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken (IISÅ Holdco AB) med syfte att skapa ett nytt svenskt hypoteksbolag. Borgo utgör i detta partnerskap en fristående plattform för att kunna finansiera och erbjuda bostadskrediter*. Genom en struktur där flera företag går samman, kombinerat med marknadens modernaste processer för bolån, skapas förutsättningar för att brett kunna erbjuda attraktiva räntor till konsumenter på ett ekonomiskt hållbart vis; en vision som stärks ytterligare genom att Sparbanken Syd ansluter sig till samarbetet.

*Borgo har sedan 2018 tillstånd att driva verksamhet som bostadskreditinstitut enligt lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och har en ansökan under behandling om att bedriva finansieringsrörelse enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lanseringen av det nya hypoteksbolaget är villkorad på erhållande av detta tillstånd.

Bilaga