Saga Furs Oyj:s bokslutsmaterial har publicerats på svenska

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 16.2.2021 kl. 12.40


Saga Furs Oyj:s bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020 omfattande styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport har i dag publicerats på svenska. Publikationer finns tillgängliga på bolagets nätsidor på adressen www.sagafurs.com.


SAGA FURS OYJ

Tilläggsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326


www.sagafurs.com
 

Bilagor