Sinch AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens och webbpresentation av Sinch helårsrapport Q4 2020

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB kommer att publicera sin helårsrapport för 2020 vid 07:30 CET på torsdag 18 februari 2021. VD Oscar Werner och CFO Roshan Saldanha kommer att presentera rapporten i en webbsänd telefonkonferens klockan 14:00 samma dag. Efter presentationen finns de tillgängliga för att svara på frågor.

Tid för publicering av delårsrapport
Torsdag den 18 februari 2021 kl 07:30 CET

Tid för telefonkonferens och webbpresentation
Torsdag den 18 februari 2021 kl 14:00 CET

Telefonkonferens
Försäkra dig om att du är uppkopplad till konferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Sverige:                +46 (0) 8 566 426 51
Storbritannien:   +44 (0) 33 3300 0804
USA:                     +1 631 913 1422

Access code:       402 586 91#

Webbpresentation
Direktsändningen nås genom investors.sinch.com/webcast

Presentationsmaterial och rapporten kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com efter offentliggörandet.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:          +46-722-45 50 55
E-post:        thomas.heath@sinch.com 

Bilaga