Cortus Energy AB (publ) svarar på aktieägarfrågor

Cortus har fått önskemål från aktieägare om att förbättra kommunikationen. Tydligare information har efterfrågats generellt och konkreta frågor om vår verksamhet har inkommit. Cortus har tagit åt sig av kritiken och vill bli mer transparanta. Ledningsgrupp och styrelse har tillsammans gått igenom ett antal frågor från aktieägare och svarat utifrån de ramar som gäller informationsdelning för börsnoterade bolag.

Svaren på aktieägarfrågorna kommer att publiceras den 18 februari på bloggen på Cortus hemsida: www.cortus.se/blog/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.