Mandalay Resources Corporation tillkännager signifikanta halter och en utvidgning på djupet till ådringen i Björkdalsfyndighetens Lake Zone

TORONTO, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att kunna presentera uppmuntrande resultat från djupborrningstester i Björkdalsgruvan.

Björkdalsgruvans djupborrningstestning, viktiga punkter

 • 15 ådror med betydande halter har hittats med ytterligare utvidgning med horisontell sträckning på upp till och över 300 meter (m)
 • Betydande förekomster:
  92,2 g/t guld över en sann bredd på 0,40 m i MU20-021;
  32,5 g/t guld över en sann bredd på 1,1 m i MU20-021;
  16,4 g/t guld över en sann bredd på 1,11 m i MU20-022;
  119,2 g/t guld över en sann bredd på 0,44 m i MU20-023; och
  58,5 g/t guld över en sann bredd på 0,32 m i MU20-025.
 • Identifierade linsformade marmorkroppar:
  3,4 g/t guld över en sann bredd på 5,01 m i MU20-024

Anm.: Signifikanta kompositer för borrning anges i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President och Chief Executive Officer, kommenterade, ”Givet den långa gruvdrift i Björkdal på drygt tio år, har vårt prospekteringsfokus sökt sig från stegvisa tillägg till befintliga resurser och reserver och till att identifiera och borra i mer lovande områden där det kan finnas fler höghaltiga mineraler. De spännande höggradiga förekomster som stöttes på vid utvidgningen på djupet har visat på signifikant fortsättning inom Lake Zone-området. Uppföljande ifyllnadsborrning sker kontinuerligt när vi nu ska definiera ådringens bredd och ta dessa områden i produktion inom kort.”

Dominic Duffy fortsatte, ”Genom att leverera ytterligare ett höghaltigt gruvområde till verksamheten stärker vi vår förmåga att vara selektiva i vår malmutvinning och därmed höja produktionsgraden.”

Dominic Duffy avslutar, ”Tillsammans med detta prospekteringsmeddelande har en video utarbetats av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Jag vill bjuda in alla att titta på videon här.”

Björkdalsgruvans djuputvidgning

Sedan september 2020 har huvudfokus på prospekteringen vid Björkdal gällt den djupa och den östra utvidgningen av Lake Zone-ådringen. Denna ådring ligger under marmorenheten, nedanför och söder om Aurora-zonen. Denna inledande borrning omfattar nio borrhål och man har hittat 15 ådror som innehåller några av de bästa halterna som påträffats vid Björkdal. Tolkningen av borrningen indikerar att ådringen fortsätter genom alla borrade hål och det stämmer med hur vi förstår ådringen i Lake Zone. Halterna i dessa ådror varierar emellertid, för en horisontell sträcka på 100 m längs ådringen vid 1600N har tre borrhål en genomsnittlig halt på 4,7 g/t guld över en nominell utvinningsbredd på 3 m.

Fig. 1: Borrkärna från MU20-023-hålet visar ådring från en sammantagen halt på 119,3 g/t guld över en sann bredd på 0,44 m:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/210f1810-04b7-45da-a596-a07fc80512af

Utöver själva åderförekomsterna, hittades linsformiga marmorkroppar i två av borrhålen, vilket tyder på antingen en fortsättning nedåt av den tidigare utvunna Lake Zone Skarn eller en något förändrad linsformation. Ådringen inom dessa formationer har visat sig vara berikade, och linsformiga områden har företrädesvis levererat höghaltig malm, så närvaron av denna förändring är synnerligen uppmuntrande.

Resultaten av borrningen i detta område antyder en möjlig betydande utökning av Björkdalsgruvans utveckling genom att tillhandahålla ett nytt utvinningsområde bortom de nu pågående arbetena vid Main Zone och Aurora.

Hittills markerar borrningen som utförts i detta projekt den inledande fasen av prospekteringen och ett ifyllnadsprojekt har påbörjats och förväntas vara genomfört under Q2 2021.

Fig. 2: Plan över Björkdalsgruvan som visar platsen för borrning och resultaten från projektet Björkdal Deeps. Nyligen utökad ådring visas i rött. Marmorkontakt visas i blått:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0399fdd4-7e29-4468-9b53-7e7c7ad9daa3

Fig. 3: Nord-sydligt tvärsnitt visar platsen för och riktningen hos de nya förekomsterna som förlänger Lake Zone-ådringen nedåt och västerut. Ådringen och tolkad litologi visas vid 1780E med hål utanför avsnittet projicerade:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40bedda3-53c6-4f7e-95b7-81ca59167142

Borrning och analys

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna. Prover från prospekteringsborrhål skickades till CRS Laboratories Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analys utfördes med hjälp av Pal1000 cyanidfiltreringsprocesser. I Mandalays stränga QA/QC-program ingick användning av standardreferensprover, obearbetat material, duplikat, upprepningar och kvalitetssäkringsförfaranden av interna laboratorier. Mer information finns i den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kassaflöde i närtid.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Lake Zone-utvidgningen (Björkdal). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Signifikanta kompositer för djupborrning i Björkdal

Drill Hole ID From (m)To (m)Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Au (g/t)
over min.
3m mining
width
MU20-019 65.7066.400.700.505.40.9
MU20-019 392.00393.601.601.421.50.7
MU20-020A 39.4539.800.350.258.80.7
MU20-020A 49.5050.501.000.661.90.4
MU20-020A 62.4063.000.600.262.90.3
MU20-020A 137.80138.150.350.292.40.2
MU20-020A 155.95156.250.300.149.30.4
MU20-020A 225.65227.001.351.0711.34.0
MU20-020A 271.50271.800.300.174.10.2
MU20-020A 339.60346.056.452.771.71.6
MU20-020A 351.60352.100.500.235.70.4
MU20-021 56.0056.700.700.541.80.3
MU20-021 70.0071.201.201.062.40.9
MU20-021 186.60187.300.700.5016.72.8
MU20-021 201.45204.002.552.285.44.1
MU20-021 248.20250.001.801.1032.511.9
MU20-021 283.65284.000.350.272.80.3
MU20-021 293.55297.704.154.085.25.2
MU20-021 314.20316.001.801.233.11.3
MU20-021 354.60355.100.500.4092.212.3
MU20-021 396.95397.300.350.2317.41.3
MU20-022 62.2063.401.200.726.31.5
MU20-022 149.50149.900.400.154.80.2
MU20-022 208.30209.801.501.1116.46.1
MU20-022 243.40244.000.600.222.90.2
MU20-022 286.40286.700.300.194.40.3
MU20-022 369.80370.500.700.458.01.2
MU20-023 12.5513.250.700.454.40.7
MU20-023 54.1054.750.650.276.80.6
MU20-023 106.55107.651.100.7310.92.7
MU20-023 114.05114.700.650.44119.217.5
MU20-023 129.30129.700.400.2945.64.4
MU20-023 175.65175.950.300.194.20.3
MU20-023 241.90242.300.400.217.60.5
MU20-024 29.9030.650.750.5125.34.3
MU20-024 54.5054.850.350.189.60.6
MU20-024 61.7562.350.600.2536.73.1
MU20-024 188.60195.306.705.013.43.4
MU20-025 106.55107.250.700.3258.56.2
MU20-025 122.60122.900.300.233.20.2
MU20-025 326.40326.800.400.2417.41.4
MU20-037 161.90162.200.300.214.40.3
MU20-037 203.35203.700.350.232.60.2
MU20-037 326.50326.900.400.244.60.4
MU20-038 93.1094.901.801.232.91.2
MU20-038 99.4099.800.400.255.50.5
MU20-038 131.00131.600.600.421.60.2
MU20-038 175.00176.001.000.7314.63.6
MU20-038 321.40321.700.300.1418.60.9

Anmärkningar

 1. Där sanna bredder överstiger 3 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd.
 2. Kompositer som understiger 0,2 g/t guld när de späds ut till 3 m rapporteras inte i denna tabell.