Valberedningens förslag till styrelse i Bilia AB


Valberedningen för Bilia AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 27 april 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår nio ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen bestående av Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Mats Holgerson, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt.

Valberedningen föreslår omval av Mats Qviberg till styrelsens ordförande.

Valberedningen består av Tim Floderus (Investment AB Öresund, ordförande), Mats Qviberg (familjen Qviberg), Lisen Oliw (Anna Engebretsen med familj) och Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder).
                     
Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bilia AB:s hemsida. Valberedningens övriga förslag till årsstämman kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman. Förslagen och motiverat yttrande kommer samtidigt att finnas tillgängliga Bilia AB:s hemsida.

Valberedningen i Bilia AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tim Floderus, valberedningens ordförande, telefon 08-402 33 23

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo , BMW , Toyota, Renault , Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault , Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 Mdkr år 2020 och hade cirka 4 700 anställda.

Bilaga