Meddelande om Nexstim Abp 2020 helårsresultat

Företagsmeddelande, Helsingfors, 19 februari 2021 kl 9.00 (EET)

Meddelande om Nexstim Abp 2020 helårsresultat

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att meddela sitt helårsresultat för räkenskapsåret som gick ut den 31 december 2020 på fredagen den 26 februari 2021 kl. 9.00 finsk tid.

Bolaget ordnar två webbsända möten för analytiker, investerare och medier fredagen 26 februari 2021. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomichef Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Den första webbsändningen på finska börjar klockan 13.00 (EET). Den andra webbsändningen på engelska börjar klockan 15.00 (EET).

Uppgifter om webbsändningarna:

Anmälning till webbsändningarna sker via länkarna nedan. De deltagare som anmält sig får närmare anvisningar per e-post.

Webbsänt informationsmöte på finska 26 februari 2021 klockan 13.00 (EET): Till anmälan >>>

Webbsänt informationsmöte på engelska 26 februari 2021 klockan 15.00 (EET): Till anmälan >>>

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Mikko Karvinen, verkställande direktör
+ 358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                          
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga