PolyPlank AB: Bokslutskommuniké 2020

Vd har ordet

”Fortsatt förbättring steg för steg”

Året började mycket bra och första halvåret var mycket positivt med bra försäljning och bra resultat. Tyvärr så drabbade Coronapandemin oss hårt med start från mitten av juni och hela resten av året med betydande försämring av orderingång. Tack vare ett starkt första halvår så blev helåret både volym- och resultatmässigt betydligt bättre än året innan.

Omsättningen för koncernen helåret 2020 är 13% bättre än föregående år och med ett Positivt rörelseresultat på EBITDA nivå (före avskrivningar).

Orderingången blev som sagt betydligt sämre andra halvåret men offereringen är fortsatt mycket hög. Detta tyder på att våra produkter väcker ett mycket stort intresse. Under Coronapandemin har vi satsat mer på digital marknadsföring, bl.a. Alphabet adwords och en chattfunktion på vår hemsida. Båda dessa åtgärder har medfört en kraftig ökning av förfrågningar som i sin tur leder till lämnade offerter. Offertstocken är i skrivande stund 77,0 MSEK vilket är 65 % eller 30,4 MSEK mer än motsvarande tid förra året.

Mycket hänger nu på Coronapandemins utveckling, om kunderna vågar/kan ta investeringsbeslut eller om de skjuter det på framtiden. På grund av den återhållsamhet som Coronapandemin förorsakar har orderingången hittills i Q1 2021 varit 15 % sämre än motsvarande tid förra året. Tack vare den mycket intressanta Offertstocken har vi dock en positiv känsla inför året och tror att det ”lossnar” snart.

Sammanfattningsvis för 2020 kan vi konstatera att det var en kraftig förbättring även med störningar från Pandemin. Vi har bl.a kraftigt stärkt vår kreditvärdighet under året och i januari 2021 tilldelades vi:

”Bronssignum KREDITVÄRDIG” av UC vilket innebär att vi  ligger i Riskklass 3, Normal Risk

Detta ”Bronssignum” gör att vi uppfyller kraven för offentliga upphandlingar på ett lättare sätt än innan när vi tvingats ta en diskussion om kreditvärdigheten. Detta öppnar nya möjligheter för oss.

Cay Strandén, VD


Fjärde kvartalet 2020, koncernen

 • Omsättningen för perioden uppgick till 9,9 MSEK (9,4).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,4 MSEK (-2,0).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,6 MSEK (-2,5).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-2,5).
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

Helåret 2020, koncernen

 • Omsättningen för perioden uppgick till 35,9 MSEK (31,7).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,2 MSEK (-4,6).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -3,0 MSEK (-6,0).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -3,0 MSEK (-6,0).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).
 • Soliditeten uppgår till 22% (33).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl 08:45 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Stockholm Certified Advisers AB, info@certifiedadviser.se , telefon +46 70 551 67 29 är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilagor