Villkor för byten i realobligation SGB IL 3108

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3108

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3108 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 19, 22 och 23 mars.

I bytesauktionerna planerar Riksgälden att sälja SGB IL 3109, SGB IL 3112 och SGB IL 3113. Bytena mot SGB IL 3109 och 3112 kommer att göras likvidneutralt1 medan bytet mot SGB IL 3113 görs kursriskneutralt2.

  Fre 19 mar

Likvidneutral
Mån 22 mar

Likvidneutral
Tis 23 mar

Kursriskneutral
Riksgälden säljer obligation 3109 3112 3113
Riksgälden säljer belopp (mnkr) 1 000 1 750 500
Riksgälden köper obligation 3108 3108 3108
Riksgälden köper belopp (mnkr) 3 1 100 1 900 3 100
Tid för återköpsränta kl. 10.45 kl. 10.45 kl. 10.45
Tid för auktionens stängning kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00
Tid för auktionsresultat kl. 11.03 kl. 11.03 kl. 11.03

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2020:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt
Johan Bergström, tf upplåningschef, 08 613 45 68
Anna Olofsson, tf analys- och utvecklingschef, 08 613 45 98 

1 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.
2 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.
Angivna volymer av 3108 är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.