Sdiptech avyttrar Tello Service Partner AB

Pressmeddelande
19 februari 2021, 12:00

Sdiptech avyttrar Tello Service Partner AB

Sdiptech AB (publ) har avyttrat 100 procent av aktierna i Tello Service Partner AB till Fasadgruppen Norden AB för en kontant köpeskilling om 60 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis.

Tello Service Partner AB (Tello) är en väletablerad installations- och teknikserviceverksamhet inom takrenovering och taksäkerhet i Stockholmsregionen. Tello har ingått i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services och uppvisade räkenskapsåret 2020 en nettoomsättning om cirka 60 miljoner SEK och ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 12 miljoner SEK.

"Affären har skett i samsyn med Tellos grundare och ledning och går i linje med Sdiptechs inriktning att fokusera tillväxt i affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions. Tello är ett välskött bolag som får ett nytt bra hem i Fasadgruppen, en långsiktig ägare med en inriktning mot fasader och tak som passar Tello ytterst väl”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & Sustainability Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021, kl 12:00.

 

Bilaga