Karolinska Developments extra bolagsstämma 2021

STOCKHOLM, SVERIGE – 19 februari 2021. Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) höll den 19 februari 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes den extra bolagsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Vid den extra bolagsstämman beslutade aktieägarna följande:

Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter: beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Anna Lefevre Skjöldebrand och Ben Toogood till nya styrelseledamöter; att välja Björn Cochlovius till ny styrelseordförande.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständig information om varje förslag som antogs av extra bolagsstämman kan laddas ner från www.karolinskadevelopment.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga