Sdiptech avyttrar den svenska hissverksamheten

Pressmeddelande
19 februari 2021, 17:45

Sdiptech avyttrar den svenska hissverksamheten

Sdiptech AB (publ) har ingått avtal med TK Elevator Sweden AB (tidigare thyssenkrupp Elevators) om att avyttra den svenska hissverksamheten i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services. Den kontanta köpeskillingen uppgår totalt till 233 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis, varav Sdiptechs andelar i bolagen värderas till 154 miljoner SEK.

Sdiptechs svenska hissverksamhet specialiserar sig på renovering, modernisering och service av hissar i Stockholm. Affärsenheterna har ingått i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services och uppvisade räkenskapsåret 2020 en omsättning om cirka 300 miljoner SEK och ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 15 miljoner SEK.

"Avyttringen går i linje med att koncentrera Sdiptechs tillväxt i affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions. Affären har skett i samsyn med grundare och ledning av våra svenska hissverksamheter. Hos TK Elevator, som är en av världens ledande hisskoncern, får verksamheterna ett nytt bra hem i form av en långsiktig ägare med stor industriell kompetens och många års erfarenhet inom hissområdet”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Transaktionen i korthet

  • Den kontanta köpeskillingen för S:t Eriks Hiss AB, Stockholms Hiss- & Elteknik AB, KM Hiss & Portservice AB, Hisspartner i Stockholm AB och ManKan Hiss AB uppgår till totalt 233 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis.
  • Varav Sdiptech äger 51 procent av aktierna i S:t Eriks Hiss AB, KM Hiss & Portservice AB och Hisspartner i Stockholm AB, och
  • 95 procent av aktierna i Stockholms Hiss- & Elteknik AB och ManKan Hiss AB.
  • Avyttringen förväntas slutföras efter Konkurrensverkets godkännande under april 2020.
  • Information gällande slutförandet av avyttrandet kommer att meddelas så snart affären är avslutad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & Sustainability Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021, kl 17:45.

 

Bilaga