Sdiptech förvärvar Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd

Pressmeddelande
19 februari 2021, 17:50

Sdiptech förvärvar Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd

Sdiptech AB (publ) förvärvar samtliga aktier i Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (Rolec). Rolec är specialiserade inom utveckling och tillverkning av ett brett utbud av laddningsutrustning och -system för elfordon (EV). Med över 30 års erfarenhet av att producera laddningslösningar för marinor och campingplatser har Rolec byggt upp en gedigen kunskap på området, vilket genererat ett försprång inom det snabbväxande EV-segmentet. Rolec har en omsättning på cirka 23 miljoner GBP och ett rörelseresultat före skatt på cirka 7 miljoner GBP.

Marknaden för laddningsstationer för elfordon i UK väntas ha en betydande tillväxt under de närmaste åren. Detta är drivet av en stark underliggande tillväxt av elfordon, som i sin tur ökar investeringsbehovet av laddningsinfrastruktur i såväl den offentliga som den privata sektorn. Rolec grundades 1990 och är kända för sina kvalitativa produkter, högteknologiska kompetens och starka kundrelationer inom både B2B och B2C. Bolaget har över 30 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och installation av utomhusladdare.

"Vi är mycket glada över att kunna välkomna Rolec till Sdiptech. Tack vare sin mångåriga och globala erfarenhet av avancerade laddningssystem för marinor och campingplatser, har Rolec under de senaste tio åren kunnat skapa sig en stark marknadsposition i Storbritannien inom det växande EV-segmentet, med över 200,000 installerade enheter. Att bolaget kan kombinera sin egen hårdvaruutrustning med både den egenutvecklade mjukvaruplattformen och med tredjepartsplattformar öppnar upp för många spännande möjligheter”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

”Rolec sticker ut med sitt omfattande produktutbud, framstående tekniska säljstyrka och bas av utbildade tredjepartsinstallatörer och är en av de första spelarna på sin marknad i Storbritannien. För att nämna några består sortimentet av ett branschledande erbjudande av både AC Fast och DC Rapid EV-laddare, anslutningsenheter för husvagnar samt marin laddningsutrustning och distributionssystem. Med vår erfarenhet av hållbara energilösningar ser vi fram emot att arbeta tillsammans med det kunniga teamet på Rolec för att utveckla verksamheten vidare”, säger Fredrik Navjord, Business Area Manager för Water & Energy på Sdiptech.

Rolec är Sdiptechs åttonde affärsenhet i Storbritannien och kommer att ingå i affärsområdet Water & Energy från och med februari 2021. Mer information om Rolec finns på bolagets hemsida: rolecserv.com och evonestop.co.uk.

”Vi är mycket glada över att bli en del av Sdiptechs bolag i Storbritannien och som en långsiktig ägare erbjuder Sdiptech oss de ytterligare resurser och den expertis som krävs för att vidareutveckla vårt sortiment och våra tjänster och ta Rolec till nästa nivå”, säger Kieron Alsop, VD på Rolec.

Vid transaktionsdagen värderas företaget till 65,2 miljoner GBP på kassa- och skuldfri basis, varav 58,0 miljoner GBP betalas på tillträdesdagen och finansieras med egna medel och bankkrediter. Den slutliga köpeskillingen, som regleras i slutet av en earn-out-period, kommer att uppgå till mellan 58,0 och 80,0 miljoner GBP, beroende på bolagets resultatutveckling under earn-out-perioden. En slutlig total köpeskilling som är högre än det nuvarande värdet på 65,2 miljoner GBP förutsätter också en högre resultatnivå än nuvarande.
             

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & Sustainability Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021, kl 17:50.

 

Bilaga