Hexatronic justerar finansiellt mål

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 23 februari 2021

Hexatronic justerar finansiellt mål

I samband med bokslutet 2020 har styrelsen gjort en översyn av Hexatronics finansiella mål.

Mot bakgrund av Hexatronics starka utveckling, marknadsposition och framtida möjligheter har styrelsen valt att justera Hexatronics lönsamhetsmål till 10 procent EBITA-marginal (rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar) på rullande 12 månader från tidigare 9 procent EBITA-marginal.

Tidigare fastställt tillväxtmål om att koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt och med en årlig tillväxt om minst 20 procent, organisk och/eller förvärvsdriven, ligger kvar.

Göteborg 23 februari 2021

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 19.00 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga