Ålandsbanken Abp: Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad


 

Ålandsbanken Abp
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
24.2.2021 kl. 16.15

Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad

Ålandsbanken Abp har ansökt om att nedannämnda värdepapper (säkerställda obligationer) ska tas upp till handel på en reglerad marknad.

Lånets namn: Ålandsbanken EUR 200,000,000 Covered Bonds due 2024

ISIN-kod: FI4000490677

Lånebelopp: EUR 200 000 000

Slutliga villkor finns tillgängligt på emittentens websida:

https://www.alandsbanken.com/about-us/debt-investors/debt-programme

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505