Bergman & Beving AB: Vd för Bergman & Beving AB, Pontus Boman, lämnar över till Magnus Söderlind per den första maj 2021

Pressmeddelande

Vd för Bergman & Beving AB, Pontus Boman, lämnar över till Magnus Söderlind per den första maj 2021

Pontus Boman har sedan delningen från Momentum Group år 2017 på ett förtjänstfullt sätt lett omställningen av Bergman & Beving. Det har skapat tre starka divisioner med fristående produkt- och varumärkesbolag i en decentraliserad struktur.

För att stärka ledningen inför nästa steg i detta förändringsarbete har styrelsen i samförstånd med Pontus beslutat att rekrytera Magnus Söderlind som ny verkställande direktör och koncernchef för Bergman & Beving. Magnus är efter 13 år på Lagercrantz Group väl förtrogen med det decentraliserade arbetssättet och fokus på nischade produktbolag som Bergman & Bevings framtid innebär.

Förändringen innebär en ledningsförstärkning där Pontus övergår till rollen som vice verkställande direktör och divisionschef för Building Materials inom Bergman & Beving. Divisionen får därmed en stark ledare med ambitionen att fördubbla divisionens resultat inom 3–5 år.

Magnus kommer närmast från rollen som vice verkställande direktör inom Lagercrantz Group AB där han har arbetat med att förvärva och utveckla koncernens nischade teknikbolag. Magnus är civilingenjör och civilekonom och har haft flera ledande operativa roller i teknikbolag inkluderande flera vd-uppdrag. Han har lång erfarenhet av decentraliserad bolagsstyrning, vilket kommer att komma väl till pass i Bergman & Bevings tillväxtagenda.

Stockholm den 26 februari 2021

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, styrelseordförande, telefonnummer 010-454 70 20

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 07:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag cirka 20 varumärken, cirka 1 000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga