Bokslutskommuniké 2020 och Terranets höjdpunkter under året, bolaget beskriver nya milstolpar för året framåt 2021

Lund, Sverige, 26 februari 2021 - Terranet AB (Terranet / företaget), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), utvecklare av avancerat förarstöd och banbrytande 3D-sensorstekniken VoxelFlow™, presenterade idag sin Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020.

Terranets höjdpunkter under 2020 och de senaste veckorna:

 • Göran Jansson, ingenjör från KTH Royal Institute of Technology och styrelseledamot vid International Bateson Institute, utnämndes till Terranets styrelseordförande.
 • Terranet fick en inköpsorder på 31 000 EUR från Mercedes-Benz efter fortsättningen av ett Memorandum of Understanding (MoU) undertecknat av både Terranet och Mercedes-Benz för prototyp demonstration, produktutveckling och industrialisering av avancerade förarstöd (ADAS och antikollisions lösningar).
 • Mangold Fondkommission publicerade en ny analys av Terranet och satte en köprekommendation och ett 12-månaders riktpris på 2,50 SEK.
 • Terranet skapade ett partnerskap med det ledande svensk-finska konsult- och ingenjörsföretaget AFRY (tidigare ÅF). Det undertecknade LOI-cementet Terranets och AFRYs långvariga partnerskap med det specifika mandatet att främja avancerade tekniska tjänster inom 3D-rörelse uppfattning, avancerade förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning.
 • Johan Wångblad började på Terranet som CFO efter att ha tillbringat mer än två decennier på Volvo Car Group, på positioner inom forskning och utveckling samt ledande finans- och redovisningsposter.
 • Den 25 februari 2021 presenterade Terranet framgångsrikt VoxelFlow™ tillsammans med Mercedes-Benz vid Startup Autobahn, ett årligt tekniskt evenemang som drivs av Plug & Play, Mercedes-Benz, Porsche och Bosch, en mötesplats mellan innovativa teknikföretag och branschledande företag.

Resultat från räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020

 • Intäkterna uppgick till 847 tkr (824) Rörelseresultatet uppgick till -31 662 tkr (-42 194) 
 • Årets resultat uppgick till -34 893 tkr (-46 676) 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -30 387 tkr (-35 171) 
 • Utspädda och outspädda resultat per aktie uppgick till -0,27 tkr (-1,67) 
 • Företrädesemissionen och kvittningsemissionen registrerades i juli. 
 • Företrädesemissionen tillför bolaget 35,1 MSEK i likvida medel efter emissionskostnad. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Terranet arbetar för att uppnå följande milstolpar med VoxelFlow under räkenskapsåret 2021:

 • Utveckla VoxelFlow™ till att processa över en miljon voxlar per sekund i slutet av 2021, en betydande ökning från nuvarande 250 000 voxlar per sekund.
 • Visa upp VoxelFlow™ i ett demo-fordon under det andra halvåret.

Kommentar från VD:

Startup Autobahn eventet i Mercedes-Benz regi den 25 februari blev en stor succé för Terranet. Inför vår kund och andra strategiska partners demonstrerades den första prototypen. Detta är det första, största och enskilt viktigaste framsteget i utvecklingen av VoxelFlow™.

Vi lägger ett händelserikt framgångsrikt år bakom oss där utvecklingen primärt fokuserats på vår unika patenterade teknologi, VoxelFlow™. Det visade intresset och Mercedes-Benz fortsatta engagemang understryker hur viktig denna lösning kommer vara för att uppnå visionen att Terranet ska bidra till att minska antalet dödsolyckor i trafiken. Det är bolagets strategiska ambition att den lyckade demon vid Startup Autobahn på sikt ska resultera i att VoxelFlow™ kommer att introduceras vid något av den samarbetande koncernens modellprogram.

VoxelFlow™ är en unik och patenterad algoritm och mjukvaruteknologi inom bl.a. avancerat förarstöd (ADAS) avsett för objektidentifikation och kollisionsvarning. Teknologin bygger på lasertriangulering och en särskild sensorkamera med realtidsupplösning. Med belysning av blå laser skapas ett tredimensionellt punktmoln. Det gör det möjligt att tillsammans med sensorer integrerade i vindruta och strålkastare med extrem precision beräkna en fotgängares position, rörelsemönster och färdriktning i förhållande till ett fordon. Den data som genereras med hjälp av VoxelFlow används av bilens automatiserade styr- och bromssystem för att undvika kollisioner med fotgängare.

VoxelFlow™ är ett paradigmskifte inom bildanalys - en redundans teknik som samtidigt kraftigt utmanar de befintliga radar- och LIDAR-tekniken. Utvecklingen av Voxelflow™ sker i nära samarbete med olika industripartners och akademiska institutioner. VoxelFlow™ har under året utvecklats från att processa ett hundratal voxlar per sekund till att behandla närmare 250 kilovoxel per sekund. Mot slutet av 2021 är målsättningen att VoxelFlow™ ska kunna processa över en megavoxel per sekund. Vi ser flertalet tillämpningsområden för VoxelFlow™ utöver ADAS, exempelvis infotainmentsystem i bilar.

Pandemin har försatt ett par andra affärsmöjligheter i vänteläge, däribland projektet med Walt Disney Imagineering. Vi gör på goda grunder bedömningen att vi kommer att återuppta detta projekt i sin helhet. Ett fördjupat samarbete med Afry förstärker Terranets position att kunna ta sig an bredare uppdrag för att expandera serviceaffären.

Terranet har fått en ny ledningsgrupp med Michaela Berglund (CMO), Johan Wångblad (CFO), Simon Morris (VP Sales) samt ny styrelseordförande, Göran Janson. Bolaget fick också under 2020 nya större långsiktiga ägare. Verksamheten skalas nu på flera nivåer. Det innebär framförallt rekrytering av toppkrafter för att säkerställa att den fastställda utvecklingsplanen uppnås.

Vi är glada för det förtroende vi erhöll från investerare under året. Genom den emission som gjordes under våren med efterföljande inlösen av teckningsoptioner i höstas tillfördes bolaget under 2020 ca 70 MSEK vilket möjliggör nödvändig uppskalning av verksamheten.

Vi har stora förhoppningar om att sluta ytterligare avtal med några av branschens ledande aktörer. Tack till samtliga samarbetspartners, delägare och medarbetare för ännu ett viktigt år för Terranet.

Pär-Olof Johannesson, CEO

Till Bokslutskommuniké: http://bit.ly/3krV31C

Se video om VoxelFlow här: https://bit.ly/2ZUWah7

Om Terranet 
Terranet utvecklar programvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerade förarstöd och autonoma fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AV-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och iStuttgart, Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). https://terranet.se/sv/ 

Pär-Olof Johannesson, CEO

parolof.johannesson@terranet.se

+46 70 332 32 62  

Michaela Berglund, CMO

michaela.berglund@terranet.se

Media contact:

Sam Aurilla

terranet@fischtankpr.com FischTank PR