Ålandsbanken Abp riktad emission inom ramen för ersättningssystem för rörliga ersättningar till ledningsgruppen och nyckelpersoner


Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
26.2.2021 kl. 16.00

Ålandsbanken Abp riktad emission inom ramen för ersättningssystem för rörliga ersättningar till ledningsgruppen och nyckelpersoner

Ålandsbanken Abps styrelse har idag beslutat om riktad nyemission. Aktierna emitteras enligt bemyndigandet från bolagsstämman den 3 april 2019.

Styrelsen har beslutat att för fullföljande av bankens skyldigheter inom ramen för bankens ersättningssystem för rörliga ersättningar riktat till ledningsgruppen och nyckelpersoner emittera sammanlagt 16 249 stycken nya B-aktier genom en riktad emission. Teckningspriset per aktie uppgår till 23,60 €, vilket motsvarar det aritmetiska medeltalet av stängningskurserna för B-aktien från den 1.2.-20.2.2021. Hela teckningspriset antecknas i fonden för inbetalt fritt eget kapital. De nya B-aktierna beräknas registreras i handelsregistret 5.3.2021 och medför rätt till dividend och andra aktieägarrättigheter från och med registreringen. Aktierna beräknas upptas till handel på Nasdaq Helsinki från och med 8.3.2021.

Efter båda emissioner uppgår Ålandsbankens aktiekapital till oförändrade 42 029 289,89 euro och antalet aktier till 6 476 138 A-aktier (vilka representerar 129 522 760 röster) samt 9 126 165 B-aktier (vilka representerar 9 126 165 röster).

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505