Fingerprint Cards AB (publ) kommunicerar intäktsprognos för det första kvartalet 2021

Fingerprint Cards AB ( Fingerprints ) har beslutat att, från och med det första kvartalet 2021, offentliggöra intäktsprognoser för innevarande kvartal. Syftet med detta är att öka transparensen när det gäller utvecklingen på kort sikt för Fingerprints världsledande verksamhet inom fingeravtryckssensorer för smartphones, och för den framväxande affären inom Payments & Access (betalningar och åtkomsthantering).

För det första kvartalet 2021 förväntar sig Fingerprints att koncernens intäkter kommer att ligga i intervallet 310-350 MKr, baserat på valutakursen SEK/USD 8,20. Koncernens försäljning och direkta inköp sker företrädesvis i USD.

Som tidigare kommunicerats är efterfrågan på våra produkter god, men vi ser fortsatta utmaningar kopplade till den rådande halvledarbristen i världen. Arbetet med att fortsatt bredda vår leverantörsbas är mycket viktigt, dels för att minska riskerna i vår försörjningskedja och dels för att positionera företaget för tillväxt. Vi har därför intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer av viktiga komponenter, såväl inom som utanför Fastlandskina. Vi gör framsteg och detta arbete är fortsatt högt prioriterat under 2021.

För information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, CEO

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10, investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20, press@fingerprints.com

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB ( Fingerprints ) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

 

Bilaga