Hexatronic förvärvar 75% av det tyska FTTH-kompetenscentret TK-KONTOR-FREITAG GmbH

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 1 mars 2021

Hexatronic förvärvar 75% av det tyska FTTH-kompetenscentret TK-KONTOR-FREITAG GmbH

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har den 1 mars 2021 förvärvat 75% av aktierna i TK-KONTOR-FREITAG Gmbh (”TK”).

TK är ett tyskt teknikbolag som erbjuder planering- och rådgivningstjänster för installation av det passiva FTTH-nätverket åt nätägare och installatörer i Tyskland. Bolaget erbjuder bland annat utvärdering av offerter, tar fram materialspecifikationer, uppskattning av bygg- och driftkostnader, nätverksplanering och arkitektur, projektledning, byggledning och projektmonitorering.

Detta förvärv gör det möjligt för Hexatronic att kombinera kompetens från TKs team med Hexatronics utbildningsbolag i Storbritannien, USA och Sverige för att även bygga upp en utbildningsenhet för Tyskland och Österrike med ett omfattande erbjudande av FTTH-utbildning till installatörer och internetleverantörer.

TK kommer verka oberoende av Hexatronic.

Grundaren och VDn kommer vara kvar som delägare och fortsätta i sin nuvarande roll.

Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexatronics lönsamhet.

“Med TKs kompetens, erfarenhet och plattform för att konsultera, planera och snart utbilda installatörer i alla olika delar av det passiva FTTH-nätverket stötta nätägare och installatörer i Tyskland med att bygga ut sina nätverk mer effektivt och till en lägre kostnad”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

A | L | P  Rechtsanwälte har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av TK-KONTOR-FREITAG

Göteborg 1 mars 2021

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga