Substansvärdet per den 28 februari 2021

Den 28 februari 2021 var substansvärdet 299 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 26 februari 2021 var 300,00 kronor för A-aktien och 278,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 mars 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 mars 2021, kl. 10:00.

Bilaga