Karolinska Development utser Per Aniansson till ny finansdirektör och Investment Director

STOCKHOLM, SVERIGE 1 mars 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att Per Aniansson har utsetts till ny finansdirektör och Investment Director. Han har omfattande erfarenhet av investeringsverksamhet, affärsutveckling och finansiering av tillväxtbolag inom life science-industrin. Per Aniansson tillträder positionen den 7 mars och kommer inledningsvis att arbeta deltid (50%) i bolaget. Han ersätter Fredrik Järrsten som valt att gå vidare till en ledande befattning inom ett annat life science-företag.  

Per Anainsson (f. 1966), civilingenjör och MBA, har över 20 års erfarenhet från riskkapitalbranschen. Han har även varit vd för två medicintekniska bolag och CFO i ett vindkraftbolag. Per har ansvarat för en lång rad signifikanta investeringar, kapitalanskaffningar och bolagsförsäljningar, och har medverkat i sex börsnoteringar. Under perioden 2011–2019 var han investeringsansvarig inom medicinteknik, grön teknologi och hi-tech på Fouriertransform AB och ingick i styrelserna för life science-företagen OssDsign AB och Scibase AB. Han är för närvarande styrelseordförande i VOC Diagnostics AB samt styrelseledamot i AAC ClydeSpace AB och Bota Cancer insamlingsstiftelse.

”Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Per Aniansson som ny finansdirektör och Investment Director. Hans omfattande erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom life science-industrin kommer att vara ytterst värdefulla under Karolinska Developments fortsatta resa. Samtidigt vill jag rikta ett varmt tack till Fredrik Järrsten för hans betydande insatser och stora engagemang under tiden i bolagets ledningsgrupp och önska honom allt gott för framtiden”, kommenterar Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

Fredrik Järrsten har varit finansdirektör i Karolinska Development sedan 2017 och vice vd sedan 2019. Han meddelade i september 2020 att han önskade lämna sin befattning för att gå vidare till en senior position i ett annat life science-bolag, men har stått till bolagets fortsatta förfogande under uppsägningsperioden för att säkerställa en smidig stafettväxling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Bilaga