Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Mikko Ayub

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
4.3.2021 kl. 16.15

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Mikko Ayub

Den anmälningsskyldiga
Namn: Ayub, Mikko
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Aktia Bank Abp
LEI: 743700GC62JLHFBUND16

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20210303101625_53

____________________________________________

Transaktionens datum: 2021-03-02
Handelsplats är inte tillämplig
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000058870
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS ELLER AKTIEARVODE

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2 165 Enhetspris: 0,00 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 2 165 Medelpris: 0,00 EUR

Aktia Bank Abp

Mera information:
Ari Syrjäläinen, koncernjurist, tfn 050 362 9587

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 830 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.