ZetaDisplay förvärvar Nordland Systems – framgångsrik entré på den tyska marknaden

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) förvärvar NORDLAND systems GmbH med en preliminär nettoomsättning för 2020 om 78,4 MSEK, SaaS intäkter om 16,4 MSEK och EBITDA om 6,4 MSEK. Nordland hade en stark tillväxt under slutet av 2020 med flera större projektleveranser. Bolaget har en årlig SaaS-intäkt i intervallet 25-30%. Förvärvet är ett väsentligt steg för ZetaDisplay mot att nå sina finansiella mål för 2022 om 200 MSEK i SaaS intäkter, för närvarande 160,3 MSEK. Nordland System GmbH är en ledande tysk integrator och kommer att ingå i ZetaDisplay från och med den 4 mars 2021.

På proformabasis redovisar ZetaDisplay en nettoomsättning på 444,6 miljoner kronor, en EBITDA på 44,8 miljoner kronor och SaaS intäkter på 176,7 miljoner kronor motsvarande 39,8% av nettoomsättningen. "Vi driver proaktivt konsolideringen på den europeiska marknaden för Digital Signage. Vi är Nordens ledande aktör och nummer 2 i Europa. Inträdet på den tyska marknaden breddar vår plattform för att möta våra tillväxt­ambitioner, både organiskt och genom ytterligare förvärv", kommenterar Per Mandorf.

"Vi har analyserat den tyska marknaden ett tag", säger VD Per Mandorf. "Tyskland är den enskilt största europeiska marknaden och vi var ute efter en ledande aktör med en stark marknadsposition. NORDLAND systems har en stark ställning i kombination med en attraktiv kundportfölj som matchar vår förmåga att skapa kundvärde", tillägger Mandorf.

"Vi tog ett strategiskt beslut för att långsiktigt säkra vår marknadsposition genom att gå samman med en internationellt erfaren helhetsleverantör. Vi undersökte marknaden och identifierade ZetaDisplay som idealisk partner med en entreprenörskultur och värderingar som liknar vårt arbetssätt samt en attraktiv kundportfölj med ett konkurrenskraftigt koncept- och mjukvaruerbjudande", kommenterar NORDLAND systems VD Thomas Käselau affären. "Vi har redan idag ett välfungerande samarbete där vi agerar som installationspartner för flera internationella ZetaDisplay-kunder", avslutar Thomas Käselau.

Transaktionsdetaljer

ZetaDisplay AB har förvärvat samtliga aktier i Nordland-Systems GmbH mot en kontant betalning om 37,7 MSEK på skuldfri basis. Om vissa definierade prestationströsklar uppnås under 2021 och 2022 kan en maximal tilläggsköpeskilling om cirka 28,4 MSEK att utgå. ZetaDisplay har rätt att betala hela tilläggsbeloppet i form av stamaktier i ZetaDisplay AB. Förvärvet finansieras genom tillgängliga likvida medel.

Malmö, 4 mars 2021

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande
den 4 mars 2021, kl 20:00
.


För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34 
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com  

Jacob Stjernfält, CFO
Telefon +46 76-8754177
E-mail jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om NORDLAND systems

Nordland Systems GmbH är en ledande Digital Signage integrator på den tyska marknaden. Företaget grundades 1987 och fokuserar på komplexa Digital Signage-installationer för en krävande och högprofilerad kundbas. Nordland-Systems är baserad i Ahrensburg nära Hamburg i norra Tyskland. Företaget sysselsätter ett 40-tal Digital Signage-specialister som betjänar en kunder som innefattar BP , Aral, Lekkerland, Fielmann och Netto. Mer information om www.nordland-gmbh.de.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter ca 370 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.ir.zetadisplay.com

Bilaga