Saga Furs’ auktion – värdet på auktionens förmedlingsförsäljning över 100 miljoner

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 10.3.2021 kl. 20.15

 

Saga Furs ’ nätauktion avslutades idag. Av utbuden på 2,5 miljoner certifierade minkskinn såldes över 90 % och av utbuden på 660 000 certifierade Saga®- räv- och finnsjubbskinn såldes 70 %. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 104 miljoner euro (04/2020: 32 milj. euro). Inköpen gjordes huvudsakligen till Kina, men även Sydkorea, den europeiska modeindustrin och Ryssland köpte skinn.

”Den överproduktion som länge har stört marknaderna har försvunnit, och detta avspeglas i form av stigande prisutveckling. När det gäller rävarna är situationen ännu inte densamma. Det finns fortfarande utmaningar, särskilt för silver- och mutationsrävskinn samt finnsjubbskinn som används av modeindustrin”, säger Saga Furs ’ verkställande direktör Magnus Ljung.

”Auktionens resultat visar att branschaktörernas förtroende för näringen har återställts och att pälsauktioner även kan ordnas virtuellt. Jämfört med vår första nätauktion som ordnades i mars i fjol har antalet förmedlade skinn fördubblats och värdet på förmedlingsförsäljningen mer än tredubblats”, fortsätter Ljung.

Saga Furs ordnar nästa auktion i juni 2021.

Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679


 

www.sagafurs.com